Vodstvo

Barbara Štrukelj

Barbara Štrukelj, v.d. direktorice

Barbara Štrukelj je s Slovensko tiskovno agencijo povezana že od leta 1991, ko se je še kot študentka kalila v zunanjepolitični redakciji. Med letoma 1991 in 1993 je delala tudi za nacionalni radio, leta 1994 pa se je kot novinarka in urednica pridružila slovenski redakciji na Deutsche Welle v Kölnu. Leta 1996 je diplomirala iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ko se je tudi zaposlila na Slovenski tiskovni agenciji v gospodarski redakciji. Med letoma 1998 in 2006 je kot urednica vodila gospodarsko redakcijo, leta 2009 je bila na podlagi razpisa imenovana za odgovorno urednico STA, konec leta 2013 in 2017 pa je bila nato imenovana za nova štiriletna mandata za vodenje uredništva Slovenske tiskovne agencije. Konec leta 2021 je postala namestnica odgovornega urednika, od maja do julija 2024 pa je bila imenovana za v. d. direktorice STA.

Aljoša Rehar

Aljoša Rehar, odgovorni urednik

Aljoša Rehar je s Slovensko tiskovno agencijo (STA) začel sodelovati v svojih študentskih letih, in sicer leta 2000, kot novinar v gospodarski redakciji. Leta 2004 je diplomiral iz sociologije kulture (Filozofska fakulteta v Ljubljani) in novinarstva (Fakulteta za družbene vede v Ljubljani), sledila je zaposlitev na STA. Sprva je deloval kot novinar, nato pa tudi kot namestnik urednika oziroma v.d. urednika gospodarske redakcije. V letu 2014 je začel voditi novoustanovljeno skupino za digitalno strategijo, ki je zadolžena za digitalne aktivnosti in razvojne projekte STA. Med letoma 2011 in 2019 je bil član Nadzornega sveta STA, od leta 2013 je delegat STA v mednarodni organizaciji IPTC. V letu 2021 je bil na podlagi javnega razpisa imenovan za odgovornega urednika STA, s štiriletnim mandatom.

Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije za mandatno obdobje 2023 - 2027

  • Peter Ribarič, predsednik
  • Jure Brankovič, namestnik predsednika
  • Matevž Klobučar, član
  • Mateja Fridl Stojanović, član
  • Gregor Mlakar, član