Vodstvo

Igor Kadunc, direktor

Igor Kadunc je končal Ekonomsko fakulteto leta 1974. Že leta 1986 je prevzel vodenje prvega podjetja in se potem uveljavljal na vodstvenih funkcijah v različnih podjetjih in institucijah. Z mediji se je poslovno srečal prvič, ko je bil leta 1996 pa do 2001 pomočnik generalnega direktorja RTV za poslovno področje in aktivno sodeloval pri reševanju nezavidljivega položaja. Tedanja izkušnja je bila tudi osnova za vodenje RTV Slovenija v vlogi generalnega direktorja med leti 2017 do 2021. Na podlagi javnega razpisa se je prijavil na razpis za direktorja STA. Nadzorni svet STA ga je 18. 10. 2021 potrdil za petletni mandat z začetkom 1. 1. 2022, obenem ga je imenoval za vršilca dolžnosti direktorja od 31. 10. do začetka mandata v prihodnjem letu. Od vsega začetka se je zavedal pomena usposabljanja (lastnega in zaposlenih), tako da je končal President MBA na IEDC in se aktivno izobraževal na raznih področjih. Sam je predaval na različnih ustanovah teme s področja bančništva, financ, kontrolinga, podjetništva in vodenja.

Aljoša Rehar, odgovorni urednik

Aljoša Rehar je s Slovensko tiskovno agencijo (STA) začel sodelovati v svojih študentskih letih, in sicer leta 2000, kot novinar v gospodarski redakciji. Leta 2004 je diplomiral iz sociologije kulture (Filozofska fakulteta v Ljubljani) in novinarstva (Fakulteta za družbene vede v Ljubljani), sledila je zaposlitev na STA. Sprva je deloval kot novinar, nato pa tudi kot namestnik urednika oziroma v.d. urednika gospodarske redakcije. V letu 2014 je začel voditi novoustanovljeno skupino za digitalno strategijo, ki je zadolžena za digitalne aktivnosti in razvojne projekte STA. Med letoma 2011 in 2019 je bil član Nadzornega sveta STA, od leta 2013 je delegat STA v mednarodni organizaciji IPTC. V letu 2021 je bil na podlagi javnega razpisa imenovan za odgovornega urednika STA, s štiriletnim mandatom.

Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije za mandatno obdobje 2023 - 2027

  • Peter Ribarič, predsednik
  • Jure Brankovič, namestnik predsednika
  • Matevž Klobučar, član
  • Mateja Fridl Stojanović, član
  • Gregor Mlakar, član