STAklub

Po dogovoru z naročniki v okviru STAkluba organiziramo okrogle mize, seminarje, delavnice in predavanja z uglednimi osebnostmi ter drugimi strokovnjaki. Posamezni dogodki pokrivajo najrazličnejša področja in so kot taki namenjeni različnim ciljnim javnostim, na primer gospodarstvu, medijem, kulturi, športu, splošni javnosti ipd.

Na ta način se želimo v STA odgovorno vključiti v javni diskurz o pomembnih družbenih vprašanj ter prispevati k še boljšemu ozaveščanju in informiranju celotne slovenske javnosti o pomembnih temah.

Poleg tega želimo s pomočjo STAkluba še bolj okrepiti prepoznavnost Slovenske tiskovne agencije kot najbolj verodostojnega in kredibilnega vira informacij, nenazadnje pa je naš namen vzpostaviti dolgoročne prijateljske odnose z našimi naročniki in partnerji.

V okviru STAkluba izbranim partnerjem ponujamo vsebinsko zasnovo dogodka, tehnično podporo, promocijo, pripravo vabil in adrem, operativno izvedbo ter fotografsko ter video in vsebinsko spremljanje dogodka.

Začetki STAkluba segajo v leto 2009, ko smo organizirali prvi dogodek, s časom pa je STAklub pridobil prepoznavnost in ugled, mi pa dragocene izkušnje, ki jih koristno uporabljamo tudi pri soorganizaciji dogodkov naših zunanjih partnerjev.