STAmonitor

STAmonitor je storitev, ki vsebinsko temelji na splošnem dnevnem servisu. Deluje tako, da si naročnik sam izbere ključne besede, o katerih želi biti obveščen, in na podlagi teh besed se filtrirajo novice, ki jih naročnik v trenutku objave novice prejme na svoj elektronski naslov. Glavne ciljne javnosti so predstavniki za odnose z javnostmi in vsi tisti, ki jim čas obveščenosti predstavlja ključno komponento pri njihovem delu.