STAkrog

STAkrog je spletni portal Slovenske tiskovne agencije (STA) z vsebinami o slovenskih razvojnih dosežkih in geslom "ko razvoj okrepi gospodarstvo".

Portal dnevno prinaša novice o dosežkih slovenskega gospodarstva oziroma podjetij (rubrika Podjetja), mladih zagonskih podjetij oziroma startupov (rubrika Startupi), razvojno usmerjenih aktivnosti v družbi nasploh, kot so denimo izumi inovatorjev (rubrika #Družba), in znanstvenih dosežkih (rubrika Znanost).

Poleg tega portal v rubriki Mediji spremlja tudi razvoj slovenskih medijev, pri čemer je osredotočen na razvoj na področju informativnih vsebin oziroma produktov. V rubriki Intervju so na voljo intervjuji z vidnejšimi gospodarstveniki in drugimi akterji, tako ali drugače povezanimi z razvojno tematiko.

Korenine STAkroga segajo v jesen 2009, ko smo pod imenom Krizno ogledalo STA začeli slediti dogajanju, povezanem s svetovno finančno in gospodarsko krizo. Poleti 2014 smo portal vsebinsko in oblikovno prenovili, s čimer je nastal STAkrog - portal o slovenskih razvojnih dosežkih.