STA-R

Radijski servis STA dopolnjuje obstoječi dnevni servis STA s tonskimi izjavami z vseh ključnih dogodkov iz notranje in zunanje politike, gospodarstva, kulture, športa ter ostalih področij. Novice so prilagojene zahtevam radijskih postaj, bogatijo pa jih tonske izjave v slovenskem in tujem jeziku. Servis STA-R ustvarjajo novinarji Slovenske tiskovne agencije s pomočjo dopisniške mreže doma in po svetu.

Cilj storitve STA-R je zagotoviti radijskim postajam dostop do kakovostnih in uravnoteženih informativnih vsebin, oblikovanih na način, ki je primeren za radijski medij.

Radijski servis smo zagnali konec leta 2009, ko smo naročnikom najprej ponudili zgolj tekstualne novice, prilagojene radijskemu mediju, kmalu zatem pa smo storitev nadgradili tudi z avdio izjavami.