O-STA

V servisu O-STA, ki je ločen od splošnega servisa, objavljamo sporočila za javnost v izvirni obliki, namenjen pa je podjetjem in organizacijam, ki želijo domači in tuji javnosti sporočiti novosti ali jih obvestiti o spremembah v svoji dejavnosti, izdelkih ali storitvah. Vsa obvestila so arhivirana in tako dostopna v vsakem trenutku.

V servisu O-STA nudimo poleg posredovanja obvestil tudi možnost objave fotografij, preglednic in logotipa organizacije z možnostjo povezave na stran pošiljatelja. Sprejem obvestil O-STA je brezplačen. Obvestila objavljamo v angleškem in slovenskem jeziku, na željo naročnika lahko obvestilo tudi prevedemo.

STA ima kot edina ponudnica v Sloveniji tudi možnost posredovati ta obvestila v tujino oziroma na ciljne trge naročnika, saj je STA s projektom O-STA vključena v mednarodno mrežo OTS.