Aktualno 17.3.2021 19:01

STA še vedno brez plačila za opravljeno javno službo

Ljubljana, 17. marca - Vodstvo Slovenske tiskovne agencije opozarja, da STA že od začetka letošnjega leta opravlja javno službo, ne da bi zanjo prejela plačilo s strani Vlade RS, do katerega je sicer upravičena na podlagi 66. člena sedmega protikoronskega paketa (ZIUPOPDVE).

Ljubljana.
Diktafon, Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

STA je od začetka leta 2021 do danes nemoteno in v polnem obsegu opravljala javno službo, kot ji jo določa zakon o STA (ZSTAgen).

Stroške, ki nastajajo pri opravljanju javne službe, STA zaenkrat pokriva s tržnimi prihodki, vendar je obstoj STA z vsakim dnem vse bolj ogrožen in negotov. In to prav v letu, ko naj bi STA junija obeležila 30 let svojega delovanja.

Hvala za vaše zaupanje in podporo!

        
66. člen ZIUPOPDVE:

(1) Ne glede na 2. točko prvega odstavka 33. člena ZIPRS2122 so predplačila namenskih sredstev Evropske unije, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev slovenske udeležbe dovoljena do višine 30 odstotkov vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev tudi pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot javni sklad ali javna agencija.

(2) Ne glede na 20. člen Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11; v nadaljnjem besedilu: ZSTAgen) se s tem zakonom za leto 2021 ureja financiranje opravljanja javne službe, ki jo v skladu z zakonom opravlja Slovenska tiskovna agencija (v nadaljnjem besedilu: STA).

(3) STA se ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo iz prve alineje prvega odstavka 20. člena ZSTAgen, iz proračuna države za leto 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s sprejetim Poslovnim načrtom STA za leto 2021.

(4) Neizplačan znesek nadomestila za opravljanje javne službe v letu 2020, ki bi ga moral ustanovitelj zagotoviti na podlagi pogodbe iz prve alineje prvega odstavka 20. člena ZSTAgen, ustanovitelj zagotovi iz proračuna države v sedmih dneh po uveljavitvi tega zakona.
        

Podrobnejša kronologija dogajanja