Vodstvo

Bojan Veselinovič, direktor

Bojan Veselinovič je bil po končanem univerzitetnem študiju in diplomi na FSPN v Ljubljani konec 80. in v začetku 90. let dopisnik tedanjega Radia Ljubljana iz Beograda. Kot urednik in novinar je aktivno sodeloval pri pripravi radijskih programov v času vojne za Slovenijo, bil nato urednik uredništva notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj Radia Slovenija, nato pa vse do leta 2006 odgovorni urednik informativnega programa nacionalnega radia. Po več kot 20 letih dela na Radiu Slovenija je prešel na časopisno hišo Dnevnik, kjer je bil urednik notranjega uredništva do aprila 2009, ko ga je Vlada RS na podlagi javnega razpisa imenovala za direktorja STA. Na podlagi Zakona o STA, po katerem direktorja imenuje NS STA na podlagi javnega razpisa, je konec leta 2011 dobil prvi, leta 2016 pa drugi petletni mandat direktorja.

Barbara Štrukelj, odgovorna urednica

Barbara Štrukelj je s Slovensko tiskovno agencijo povezana že od leta 1991, ko se je še kot študentka kalila v zunanjepolitični redakciji. Med letoma 1991 in 1993 je delala tudi za nacionalni radio, leta 1994 pa se je kot novinarka in urednica pridružila slovenski redakciji na Deutsche Welle v Kölnu. Leta 1996 je diplomirala iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ko se je tudi zaposlila na Slovenski tiskovni agenciji v gospodarski redakciji. Med letoma 1998 in 2006 je kot urednica vodila gospodarsko redakcijo, vodenje uredništva STA pa prevzela leta 2009, ko je bila na podlagi razpisa imenovana za odgovorno urednico STA. Leta 2013 oz. 2017 je dobila nova mandata za vodenje uredništva agencije.

Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije za mandatno obdobje 2019 - 2023

  • Mladen Terčelj, predsednik
  • mag. Aleksander Igličar, namestnik predsednika
  • Jure Brankovič, član
  • Radovan Cerjak, član
  • Gregor Mlakar, član