Aktualno 29.12.2021 13:32

Ukom predlaga računskemu sodišču dopolnitev revizije opravljanja javne službe STA

Ljubljana, 29. decembra - Urad vlade za komuniciranje pozdravlja odločitev računskega sodišča za revizijo opravljanja javne službe STA. Vendar se predlog revizije po oceni Ukoma "žal zdi zelo pomanjkljiv", zato predlaga revizijo pravilnosti poslovanja STA za izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi, ki v EU urejajo izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Sklep o izvedbi revizije, v kateri bo računsko sodišče pri revidirancih - vladi, Uradu vlade za komuniciranje (Ukom) in Slovenski tiskovni agenciji (STA) - preverilo, ali zagotavljajo pogoje za učinkovito opravljanje javne službe informiranja o dogodkih v Sloveniji in po svetu, je postal pravnomočen 24. decembra, potem ko nobeden od revidirancev ni podal ugovora na sicer 15. decembra izdan sklep.

Ukom v današnjem sporočilu navaja, da je prejšnji direktor STA Bojan Veselinovič ob podpori nadzornega sveta nasprotoval izvajanju predpisov EU oz. uredbe o opravljanju javne službe STA s sprožitvijo ustavnega spora in zahtevo za zadržanje izvajanja uredbe. Ukom še meni, da STA pri ločenem računovodskem evidentiranju gospodarske javne službe, tržne dejavnosti in poslovnih izidov ter sredstev in obveznosti do virov sredstev ni upoštevala pravil slovenskega računovodskega standarda. "Utemeljeno je mogoče sklepati, da STA tudi ni vodila stroškovnega računovodstva v skladu s pravili skrbnega računovodstva," so zapisali na Ukomu.

Junija je začela veljati uredba o opravljanju javne službe STA, ki med drugim ureja opravljanje in financiranje javne službe, opredeljuje vrste in obseg storitev javne službe ter določa nadomestilo za opravljanje javne službe. Nekdanji direktor STA Veselinovič je tedaj opozoril, da vsebina uredbe ni v skladu ne z ustavo in ne z zakonoma, ki opredeljujeta financiranje STA, STA pa je sprožila tožbo s predlogom za začasno zadržanje. Potem ko je upravno sodišče julija začasno zadržalo izvajanje uredbe, je vrhovno sodišče septembra to odločitev razveljavilo. Sodni postopek glede presoje vsebine uredbe še ni končan.

Ukom med drugim v danes objavljenem predlogu računskemu sodišču za izvedbo revizije pravilnosti poslovanja v STA navaja, da bi morala STA zagotavljati uresničevanje zakona o STA (ZSTAgen) skladno s pravom EU. V Ukomu tako med drugim ugotavljajo, da STA izvajanja določb 4., 6. in 20. člena ZSTAgen ni zagotovila skladno z predpisi EU, prav tako ni pravilno uresničevala oziroma sploh ni izvajala tudi nekaterih drugih zakonskih členov. Ukom še opozarja na neizpolnjevanje predpisanih obveznosti STA glede revidiranja smotrnosti in pravilnosti poslovanja.

Ukom tudi predlaga, da računsko sodišče v STA izvede revidiranje pravilnosti poslovanja najmanj za poslovna leta od 2018 do 2021. Pravnomočen sklep o reviziji se nanaša na obdobje od 1. januarja 2019 do 30. junija 2022.

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je objavo Ukomovega dopisa računskemu sodišču na Twitterju pospremil z zapisom, naj računsko sodišče "naredi resno revizijo zlorab davkoplačevalskega denarja na STA". "To, kar so predlagali po letu in pol, ko jih je Ukom prvič pozval k reviziji, je totalni blef od revizije," je prepričan Urbanija.