Aktualno 12.4.2021 9:00

Javni poziv vladi ob 100 dneh brez financiranja javne službe

Ljubljana, 12. aprila - Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) se je na Vlado Republike Slovenije obrnil z javnim pismom, v katerem jo med drugim poziva, naj pisno sporoči, komu in na kakšen način naj se omogoči dostop do želene dokumentacije STA.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Javno pismo Vladi Republike Slovenije

Spoštovani,

V soboto, 10. aprila 2021, je minil 100. dan, odkar STA ni dobila niti evra za opravljeno javno službo v letošnjem letu.

Vlada kot razlog, zakaj se je odločila za zaustavitev financiranja javne službe STA, navaja, da STA še vedno ni dostavila dokumentacije, na podlagi katere bi se lahko pripravilo oceno "primernega financiranja". Kot direktor naj bi bil letos tudi dvakrat pozvan k podpisu pogodbe o opravljanju javne službe za letos, vendar naj za to ne bi izkazoval nobenega interesa.

Ne drži ne eno ne drugo.

Zato javno sporočam Vladi Republike Slovenije kot edinemu družbeniku STA, da ji kot direktor STA omogočam dostop do vseh poslovnih knjig in spisov, in to kljub temu, da na družbo nikoli ni naslovila takšne zahteve.

Doslej se s sklepom Vlade RS za prenos korporacijskih pravic v zvezi z zahtevo po dokumentaciji ni izkazala tudi nobena vladna služba ali organ. To velja tudi za Ukom.

Zato zdaj javno pozivam Vlado RS, naj pisno sporoči, komu in na kakšen način naj se omogoči dostop do želene dokumentacije.

S strani STA gre sicer za potezo, ki bi ji lahko kdo očital pravno nekorektnost. A po posvetu s pravnimi strokovnjaki sem se vendarle odločil zanjo, čeprav zahteve Vlade RS kot družbenika po vpogledu v dokumentacijo STA, kot rečeno, nismo nikoli dobili. Namesto tega smo bili naslovniki številnih dopisov Ukoma, ki so me silili v protipravno ravnanje, in bili deležni diskreditacij tiskovne agencije, zaposlenih in mene kot direktorja, da skrivam dokumentacijo.

S tem javnim pismom sem pisno seznanil tudi člane Nadzornega sveta (NS) STA, Svet delavcev STA, Zastopstvo novinarjev STA in Sindikat novinarjev STA.

Poudarjam, da sem se za ta korak odločil v velikem precepu med doslednim spoštovanjem jasno določenega pravnega okvira, ki ureja informacijske pravice družbenika, in izničenjem praznega izgovora vladne strani, ki vodi v finančno izčrpavanje STA in ogroža socialno varnost zaposlenih. Ti niso moj ujetnik, ampak bodo žrtev ravnanja vlade, ki kljub jasno določenim zakonskim obveznostim ne plačuje opravljene javne službe STA in jo na pragu 30-letnice peha v propad.

Sedmi protikoronski zakon (PKP7) nalaga, da se za javno službo STA letos zagotovijo sredstva iz državnega proračuna ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo, in sicer v skladu s sprejetim Poslovnim načrtom za leto 2021.

Ta je tudi po Zakonu o STA jasno določen kot podlaga za presojo o "primernosti financiranja" in posledično za odmero nadomestila za opravljanje javne službe. NS STA ga je za leto 2021 sprejel decembra lani, ko ga je tudi posredoval vladi. Že tedaj smo vlado prosili za pripravo pogodbe o opravljanju javne službe za letos, a pogodbe do danes še nismo dobili. Po določilu PKP7 ta sicer ni potrebna, zato so očitki, da sem bili že dvakrat pozvan k podpisu pogodbe, za kar naj ne bi izkazal nobenega interesa, popolnoma neutemeljeni. Pač pa drži dejstvo, da vlada svojih obveznosti do STA ne izpolnjuje niti po PKP7 niti po Zakonu o STA.

Na to opozarja tudi pooblaščeni revizor. V svojem mnenju je ugotovil, da računovodski izkazi pošteno predstavljajo poslovanje STA v letu 2020. Zapisal pa je, da neizpolnjevanje obveznosti ustanovitelja vpliva negativno na likvidnostni položaj STA in ogroža njeno neomejenost delovanja.

Dolžnost Vlade RS je, da v imenu ustanovitelja s spoštovanjem zakonskih obveznosti prepreči propad STA.

S spoštovanjem!

Bojan Veselinovič
direktor STA