Aktualno 12.3.2021 15:00

Odziv STA na neresnične navedbe člana NS STA Radovana Cerjaka

Ljubljana, 12. marca - V STA odločno zavračamo trditve člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (NS STA) Radovana Cerjaka o tem, da naj bi bila pogodba z enim od naročnikov STA, ki jo je nepooblaščeno odnesel z minule seje NS STA, v škodo STA in da naj bi pri tem nastala gospodarska škoda.

Ljubljana.
Sedež Slovenske tiskovne agencije (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Slovenska tiskovna agencija na podlagi Zakona o STA (ZSTAgen) poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost. STA je podjetje, ki iz državnega proračuna prejme manj kot polovico prihodkov, potrebnih za svoje delovanje, medtem ko dobro polovico prihodkov ustvari na trgu. Še leta 2008 je STA na trgu ustvarila le dobro tretjino svojih prihodkov. V zadnjih 11 letih je STA razvijala nove tržne storitve in razširila svojo ponudbo na celo paleto produktov, ki zadovoljujejo najrazličnejše potrebe trga. Razvoj novih storitev temelji izključno na lastnem znanju in delu. STA poleg servisa novic na trgu ponuja fotografske storitve, video storitve, prenose v živo, izvedbo dogodkov pod okriljem Kluba STA, druge specializirane produkte, izvaja pa tudi številne projekte, ki jih izvajamo na podlagi domačih in tujih razpisov.

Kot vsako podjetje, ki je s svojimi storitvami prisotno na trgu in deluje v konkurenčnem okolju, tudi STA skrbi za svojo pojavnost in prepoznavnost svoje ponudbe. Poleg aktivne prisotnosti na spletnih družbenih omrežjih del komunikacijskih aktivnosti STA temelji na kompenzacijskih dogovorih o delni izmenjavi naših storitev v obliki oglasnega prostora, saj za plačano promocijo v STA ne namenjamo denarnih sredstev. Gre za običajno prakso, ki se je pri nižanju stroškov za dobljeni oglasni prostor poslužujejo tudi druge medijske hiše.

Krepitev prepoznavnosti naših storitev in krepitev ugleda STA sta ključni za uspešen nastop na trgu in kot cilj opredeljeni tako v petletni strategiji STA kot v letnem poslovnem načrtu. Tržni prihodki so se tudi v zadnjih mesecih izkazali kot ključni za zagotavljanje likvidnosti poslovanja in začasno preživetje podjetja, potem ko je Ukom samovoljno že dvakrat zaustavil financiranje STA. Kompenzacijski dogovori so tudi po stroškovni plati vezani izključno na našo tržno dejavnost.

Tako še enkrat poudarjamo, da takšne pogodbe, ki vključujejo delno kompenzacijo storitev, niso v škodo STA in z njimi ne nastaja gospodarska škoda, kot trdi član nadzornega sveta Radovan Cerjak. Glede na dosežne tržne rezultate in stalno rast tržnih prihodkov v zadnjih 11 letih so vse trditve, da smo oškodovali javna sredstva zaradi oglaševanja na podlagi kompenzacijskih pogodb, zavajajoče in nedopustne. Vsi prihodki in stroški iz naslova kompenzacijskih pogodb so v celoti evidentirani pod tržno dejavnost, ki jo STA izvaja v skladu z ZSTAgen. Nenazadnje je STA zavezana k opravljanju notranje in zunanje revizije, katerih predmet so bili tudi kompenzacijski dogovori z našimi naročniki, pri tem pa nikoli niso bile ugotovljene nikakršne nepravilnosti.