Aktualno 1.12.2020 15:51

Odziv STA na zaustavitev financiranja s strani Urada Vlade RS za komuniciranje

Ljubljana, 1. decembra - V Slovenski tiskovni agenciji (STA) smo se zaradi zaustavitve financiranja s strani Urada Vlade RS za komuniciranje (Ukom) znašli v položaju, ki ogroža poslovno stabilnost agencije in zmožnost opravljanja zakonsko predpisane dejavnosti opravljanja javne službe obveščanja.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Ljubljana.
Poslopje Eurocenter, sedež Slovenske tiskovne agencije (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Kljub vsem izpolnjenim obveznostim iz naslova pogodbe za opravljanje javne službe za leto 2020, sklenjene med STA d.o.o. Ljubljana in Ukomom, v STA nismo prejeli mesečnega nakazila za opravljanje javne službe za oktober, saj je bil zahtevek, ki je podlaga za izplačilo mesečnega nadomestila, s strani Ukoma neutemeljeno zavrnjen. Prav tako nismo prejeli plačila oktobrskega računa za opravljene storitve na podlagi tržne pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z Ukomom in na podlagi katere vladnim institucijam in ministrstvom zagotavljamo naše novinarske vsebine.

S tem je ogroženo nemoteno delovanje agencije, saj predstavlja javno nadomestilo ključen finančni vir za delovanje STA, katere dejavnost opredeljuje Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTA-gen). O položaju, v katerem se je znašla STA kot nacionalna tiskovna agencija, sproti seznanjamo tudi Nadzorni svet STA.

Uvod v odločitev Ukoma, s katero se je včeraj seznanila tudi vlada, je bila serija dopisov, ki so bili od sredine oktobra naslovljeni na direktorja STA in člane NS STA. Na dopise Ukoma smo redno odgovarjali, na način in v okvirih, ki jih predvidevata zakonodaja in letna pogodba o opravljanju javne službe za tekoče leto. Pri tem poudarjamo, da lahko le vlada, ki po zakonu o STA v imenu RS kot edine ustanoviteljice in družbenice STA izvaja pravice družbenika, zahteva informacije v takem obsegu.

Dopisi Ukoma so namreč zahtevali vrsto pojasnil: od vsebinskih vprašanj, povezanih z novinarskim delom kolektiva STA, konkretnimi novinarskimi vsebinami in odzivi nanje, in so v opreki z zakonsko zagotovljeno avtonomijo uredništva, do zadev o poslovanju, ki ga skladno z ZSTAgen sicer nadzoruje NS STA. Prvi dopis te vrste smo prejeli 22. oktobra 2020 in bili pozvani, naj za potrebe sklenitve letne pogodbe o opravljanju javne službe za leto 2021 dostavimo vrsto listin, podatkov in zbirk podatkov, ki se nanašajo na našo tržno dejavnost. Ker gre za poslovno občutljive podatke (pogodbe z našimi tržnimi naročniki, višine njihovih mesečnih naročnin, plače vseh zaposlencev in plačila zunanjim sodelavcem) smo v odgovorih na osem dopisov, ki so sledili prvemu, nenehno opozarjali, da morajo biti takšne zahteve v skladu z veljavno zakonodajo, ki jo je dolžna spoštovati tudi naša družba.

Čeprav je delovanje STA opredeljeno ZSTAgen, pa ta določa, da za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, veljajo določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), saj STA deluje kot družba z omejeno odgovornostjo. Letna pogodba za opravljanje javne službe pa tudi ne more biti podlaga za vpogled v naše tržne pogodbe, ki niso del javne službe.

STA transparentno s svojim poslovanjem in drugimi informacijami redno seznanja NS STA, letna poročila pa obravnavata tudi državni zbor in državni svet. Poslovanje STA je tudi predmet rednih letnih zunanjih in notranjih revizij. Vse te varovalke izkazujejo, da izpolnjujemo vse z zakonom določene obveznosti brez kakršnih koli večjih posebnosti; še več, državni zbor je ob potrjevanju letnih poročil ustanovitelja, torej vlado, večkrat pozval k zagotovitvi zadostnega financiranja, sploh ob dejstvu, da STA stroške za opravljanje javne službe že vrsto let pokriva iz naslova svojih tržnih dejavnosti.

Poleg tega opozarjamo, da Ukom kljub večkratnim zaprosilom STA še vedno ni posredoval podatka o višini proračunskih sredstev, ki bi jih država kot ustanoviteljica morala zagotoviti za opravljanje javne službe v skladu z zakonom o STA, za leto 2021.

STA bo kljub tej potezi nadaljevala s celovitim, ažurnim in nepristranskim poročanjem v skladu s poslanstvom nacionalne tiskovne agencije. Zavedamo se odgovornosti do naših naročnikov in javnosti, ki se zanašajo na novice STA kot verodostojnega vira informacij. Agencija bo kljub izostalemu plačilu s strani Ukoma zaposlenim, zunanjim sodelavcem in dobaviteljem zagotovila izplačila obveznosti. A v primeru nadaljevanja takšnega odnosa s strani Ukoma do STA bo ogrožena ne le stabilnost poslovanja in socialni položaj zaposlenih in sodelavcev, ampak tudi prihodnost agencije, ki bo drugo leto tako kot slovenska država praznovala 30 let obstoja.

STA vsak dan pripravi več kot 350 novic v slovenskem in angleškem jeziku, katerih uvodi so javno dostopni, javno dostopne so tudi vse radijske novice, pa številne spletne vsebine z aktualnimi temami, in nenazadnje tudi številni prenosi v živo, med drugim tudi aktualnih novinarskih konferenc. Je nepogrešljiv vir informacij za slovenske medije in tuje javnosti ter razvojno ena najbolj aktivnih medijskih družb, kar dokazujejo tudi številni projekti in partnerstva.

STA