Aktualno 7.3.2018 7:41

STA lani zvišala prihodke

Ljubljana, 7. marca - Slovenska tiskovna agencija (STA) je leto 2017 sklenila s 3,9 milijona evrov prihodkov, kar je za tri odstotke več kot v letu 2016, za približno enak odstotek so se zvišali tudi odhodki. Družba je z uvajanjem novih produktov in razvojnimi partnerstvi znova okrepila prihodke iz tržne dejavnosti.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: STA

Revidirano poslovno poročilo za lani, ki ga je na današnji seji obravnaval in potrdil nadzorni svet STA, izkazuje, da se je lani delež sredstev, ki jih za opravljanje javne službe STA zagotavlja država v obliki proračunskega nadomestila, znova znižal, in sicer na 50,7 odstotka. Agencija je leto sklenila s približno 6300 evri dobička.

V družbi izpostavljajo pomen oblikovanja kakovostnih informativnih vsebin v slovenskem in angleškem jeziku, s katerimi kot nacionalna tiskovna agencija zagotavljajo široko družbeno obveščenost domačih in tujih javnosti. Pri tem opozarjajo na dejstvo, da sredstva, ki jih država namenja za delovanje STA, že več let ne zadostujejo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

"Ustanovitelj se mora tega zavedati in postopno zagotoviti polno financiranje izdatkov za opravljanje obveznosti javne službe, ki izhajajo iz zakona o STA," je poudaril direktor STA Bojan Veselinovič. Kot je dejal, zato agencija pomemben del prihodkov zagotavlja na trgu, kjer vstopa tudi v različne projekte in razvojna partnerstva. Tržne prihodke je tako lani v primerjavi z letom prej povečala za pet odstotkov.

Za delovanje STA je po mnenju vodstva družbe izjemnega pomena, da se v delo uredništva uvajajo razvojne rešitve in orodja, ki jih v novinarsko panogo prinašajo nove tehnologije. S tem agencija naročnikom zagotavlja kakovostne storitve na vse bolj konkurenčnem trgu.