Pogoji uporabe in plačila

 1. Pogoji uporabe

  1. Uvodne določbe

   Spodnje besedilo opisuje splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.sta.si, katerega lastnik je Slovenska tiskovna agencija d.o.o. Ljubljana, Tivolska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju STA). Pogoji veljajo v vseh primerih, razen če je s pogodbo določeno drugače.

  2. Avtorske pravice

   Vse novice in fotografije na spletnem mestu www.sta.si so avtorsko zaščitene kot avtorsko delo v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Uporabniki so zavezani, da pri vsaki objavi novice, fotografije ali drugega materiala kot vir navedejo STA.

   Pri objavi ali uporabi fotografij se uporabnik obvezuje, da ne bo spreminjal bistva vsebine fotografije. Fotografije je tudi prepovedano digitalno manipulirati v taki obliki, da ne ustrezajo originalu.

   Vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati ali na kakršenkoli drug način reproducirati brez pisnega dovoljenja STA oz. brez sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju.

  3. Omejitev odgovornosti

   STA skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih v bazi podatkov.

   STA ne odgovarja za škodo, ki bi nastala pri naročniku zaradi morebitnih napačnih, nepopolnih ali drugače neustreznih podatkov, navedenih v bazah podatkov, kakor tudi ne zaradi morebitnega onemogočenega dostopa do baz podatkov ali drugače onemogočenega dostopa do spletnega mesta na strani naročnika. Prav tako ne odgovarja za morebitno posredno nastalo škodo pri tretjih osebah. STA ne jamči za pravilnost objavljenih podatkov v bazah podatkov.

   STA se zavezuje, da bo zagotovila nemoteno in kontinuirano 24-urno delovanje vseh spletnih strani, ki jih uporablja za obveščanje v okviru javne službe in za vse storitve na področju tržne dejavnosti. V primeru onemogočenega delovanja spletnih strani zaradi ponavljajočih se ali dlje trajajočih tehničnih težav, so naročniki storitev upravičeni do sorazmernega deleža odškodnine v višini do največ treh mesečnih naročnin.

   STA si pridržuje pravico, da pisno prepove uporabo že posredovane novice, če bi bila objava v nasprotju s predpisi.

  4. Cene

   Pogoji in cene naročniškega dostopa se dogovorijo z vsakim naročnikom posebej in temeljijo na sprejetem ceniku storitev. Cena je odvisna od vrste storitve, namena uporabe in razširjenosti oz. velikosti medija/organizacije.

  5. Varovanje osebnih podatkov

   Varovanje osebnih podatkov je natančneje opredeljeno v politiki zasebnosti.

  6. Poslovna skrivnost

   Vsi podatki o naročnikih, njihovih poslovnih partnerjih ter ostalih strankah STA so poslovna skrivnost in obravnavani v skladu z veljavno zakonodajo.

  7. Dodatne informacije

   Za dodatne informacije in vprašanja smo dosegljivi vsak delavnik od 8.00 do 16.00 na telefonski številki 01 24 10 127 ali 01 24 10 128, po e-pošti marketing sta si ali na naslovu Tivolska 48, 1000 Ljubljana.

 2. Plačila

  1. Naročniki

   Naročniki, s katerimi ima STA sklenjeno pogodbeno razmerje, plačajo storitve STA na podlagi izstavljenega mesečnega predračuna oz. računa. Možno je tudi plačilo za daljše časovno obdobje, in sicer za tri mesece, šest mesecev ali za dvanajst mesecev vnaprej. Za zamujena plačila STA zaračunava zamudne obresti v skladu z zakonom.

  2. Nakup posameznih novic STA

   Nakup posameznih novic STA je možen tudi na naslednje načine:

   Nakup novic STA z žetoni

   Obiskovalci, ki niso naročeni na servis STA, morajo nakup posamezne novice plačati z žetonom, pri čemer je potrebno najprej opraviti brezplačno registracijo. Kupljeno novico lahko uporabite le za osebno obveščenost. Ponatis, objava na spletnih straneh in kakršnakoli druga distribucija je prepovedana.

   Žetone lahko kupite prek sistema VALÚ Moneta ali po predračunu.

   Cena enega žetona je 2,00 EUR. Cena ne vključuje 5% DDV. Pri hkratnem nakupu večjega števila žetonov veljajo popusti za vsakega posameznega uporabnika.

   Nakup enega žetona je možen le prek sistema VALÚ Moneta, nakup večjega števila žetonov pa je možen prek VALÚ Monete in predračuna. V primeru nakupa po predračunu lahko kupec naroči najmanj pet (5) žetonov. Za naročilo žetonov po predračunu nas kontaktirajte na marketing sta si ali po telefonu na 01/24 10 127 oz. 126.

   Uporabnik ne more zahtevati vračila denarja za kupljene ali unovčene žetone. Uporabnik tudi ne more zahtevati vračila žetonov, ki jih je uporabil za nakup izbrane novice. Prav tako žetoni niso prenosljivi med posameznimi uporabniki in/ali uporabniškimi profili.

   Pregled nakupov in porabe žetonov je na voljo kot alineja »Moj račun«.

   Število žetonov, potrebnih za nakup različnih vsebin:

   1. Slovenski servis
    vest: 1 žeton
    pregled dogodkov: 6 žetonov
    napoved dogodkov: 10 žetonov
    dnevni bilten: 10 žetonov
   2. Angleški servis
    vest: 2 žetona
    napoved in pregled dogodkov: 10 žetonov

   Popusti pri nakupu večjega števila žetonov:

   • od 250 do 500 žetonov: 5% popust
   • nad 500 žetonov: 10% popust