Naročila, razpisi, natečaji

Razpis za odgovornega urednika Slovenske tiskovne agencije

Objava evidenčnih naročil po 1. odstavku 21. člena ZJN-3 v letu 2016