Naročila, razpisi, natečaji

Objava evidenčnih naročil po 1. odstavku 21. člena ZJN-3 v letu 2016

Objava evidenčnih naročil po 1. odstavku 21. člena ZJN-3 v letu 2017

Objava evidenčnih naročil po 1. odstavku 21. člena ZJN-3 v letu 2018

Objava evidenčnih naročil po 1. odstavku 21. člena ZJN-3 v letu 2019

Objava evidenčnih naročil po 1. odstavku 21. člena ZJN-3 v letu 2020

Objava evidenčnih naročil po 1. odstavku 21. člena ZJN-3 v letu 2021

Objava evidenčnih naročil po 1. odstavku 21. člena ZJN-3 v letu 2022