Aktualno 6.9.2021 14:55

Vrhovno sodišče razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA, a ugotovilo dolžnost državnega financiranja

Ljubljana, 6. septembra - Vrhovno sodišče je razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA. Med drugim ugotavlja, da agenciji ni uspelo dokazati, da bi zgolj z zadržanjem uredbe dobila državno nadomestilo. Hkrati je sodišče zapisalo, da je po zakonu Republika Slovenija dolžna mesečno zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

V obrazložitvi sodbe vrhovno sodišče med drugim poudarja, da je financiranje opravljanja javne službe STA na podlagi zakona o STA dolžan zagotoviti njen ustanovitelj. Začasno zadržanje uredbe zato ne bi predstavljalo nobene ovire za državno izplačilo nadomestila za opravljeno javno službo, saj pravno podlago za izplačilo predstavlja že zakon o STA, specialno za leto 2021 pa tudi sedmi protikoronski zakon. Kateri organ bo izvedel to financiranje oziroma kakšna so nasploh razmerja med vlado in njenimi organi, pa v obravnavani zadevi ni bistveno, ugotavlja sodišče.

Tako kot neutemeljeno zavračajo argument države, da je izvrševanje uredbe potrebno, ker sedmi protikoronski zakon ne določa organa, ki je zavezan k izplačilu nadomestila za javno službo STA. Za plačilo teh sredstev je zavezana Republika Slovenija, navaja.

Dodatno se tudi ne strinjajo z vlado, da je uredba potrebna, ker da edina določa mesečno plačevanje terjatev iz naslova za opravljanje javne službe za letošnje leto. Že v 1. odstavku akta o ustanovitvi STA je namreč določeno, da STA dobiva sredstva iz državnega proračuna v obliki mesečnega nadomestila na podlagi letne pogodbe med njima. Ta sicer za letos res ni bila sklenjena, a to ni bistveno, navaja vrhovno sodišče, saj sedmi protikoronski zakon določa, da se STA iz proračuna države za leto 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s poslovnim načrtom.

Kot zmotno navajajo tudi vladno stališče, da bi, če bi bila uredba zadržana, izplačilo nadomestila po sedmem protikoronskem zakonu zapadlo šele konec proračunskega obdobja 2021. "Kaj takega iz sedmega protikoronskega zakona ne izhaja, ne izrecno, ne po namenu, ki ga je zakonodajalec zasledoval pri sprejemanju tega zakonskega določila, to je zagotoviti gotovo in predvsem čim prejšnje financiranje opravljanja javne službe," je navedlo sodišče.

Kljub temu pa je vladi ugodilo in razveljavilo začasno zadržanje uredbe iz drugih razlogov. Ugotavlja namreč, da tudi uredba predvideva izplačilo nadomestila tudi v primeru, če pogodba med STA in Ukomom ni sklenjena. Prav tako je ocenilo, da je zmotna trditev, da je zadržanje uredbe nujno, ker v nasprotnem primeru ne bo prišlo do izplačila nadomestila v skladu s sprejetim poslovnim načrtom. "Med tema dvema okoliščinama ni vzročno-posledične povezave," meni sodišče in dodaja, da STA ni uspela dokazati, da bi zgolj z zadržanjem uredbe dobila izplačano nadomestilo v skladu s poslovnim načrtom.

Na STA so ob sodbi izrazili pričakovanje, da "bo po tako obrazloženem sklepu vrhovnega sodišča konec izgovorov, ki jih je ob nadaljevanju nefinanciranja do zdaj navajal Ukom". Direktor Ukoma je namreč trdil, da ne sme plačevati nadomestila za opravljanje javne službe STA, ker ni sklenjena pogodba, so spomnili.

"Iz obrazložitve odločitve vrhovnega sodišča izhaja, da vladne uredbe o opravljanju javne službe STA ni zadržalo prav zaradi tega, ker je vlada dolžna v letu 2021 zagotoviti mesečno financiranje STA neposredno na podlagi sedmega protikoronskega zakona. S tem bi moral biti odpravljen še zadnji dvom, da v primeru takšnih dilem v Republiki Sloveniji odloča sodišče. K nadaljevanju pogovorov z Ukomom smo vlado pozvali že trikrat. Še vedno upamo, da bo tudi to, kar je zapisalo vrhovno sodišče, pripomoglo k temu, da bo nemudoma vzpostavljeno financiranje STA in da se bomo čim prej sešli s predstavniki vladne strani," je poudaril direktor STA Bojan Veselinovič.

Glede na dejstvo, da se je sedaj o teh vprašanjih izreklo vrhovno sodišče, bodo nižja sodišča, pa tudi vlada in Ukom, v kateremkoli postopku težko zavzeli drugačna stališča, so ob tem dodali v vodstvu Slovenske tiskovne agencije.

STA že 249 dni opravlja javno službo brez plačila.

Sklep vrhovnega sodišča je dostopen na: https://sta.si/attachment?id=134