Aktualno 1.9.2021 8:21

Objavljen razpis za direktorja STA

Ljubljana, 1. septembra - STA je danes objavila razpis za direktorja družbe. Sedanjemu direktorju Bojanu Veselinoviču se namreč drugi mandat izteče 31. decembra letos. Rok za prijavo je 1. oktober. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje petih let in bo funkcijo nastopil 1. januarja prihodnje leto.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Kandidati za direktorja morajo poleg z zakonom določenih pogojev imeti najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oz. raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje. Poleg tega morajo izkazati vsaj 10 let delovnih izkušenj v medijih ali z mediji, od tega vsaj pet let vodstvenih izkušenj. Pogoji za imenovanje na mesto direktorja STA so še višja raven znanja vsaj enega svetovnega jezika, predložitev vizije razvoja s programom dela za mandatno obdobje ter predložitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v Sloveniji.

K prijavi z življenjepisom in navedbam o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani STA. Kandidati pa lahko prijave z zahtevanimi dokazili in programom dela pošljejo v roku 30 dni od objave razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku osmih dni po sklepu nadzornega sveta STA o imenovanju direktorja in sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.