Aktualno 28.6.2021 18:05

Vlada Ukomu naložila, da po preučitvi poslovanja STA nakaže predujem za opravljanje javne službe

Ljubljana, 28. junija - Vlada je direktorju Ukoma naložila, da STA nakaže predujem v višini 845.000 evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe. Predujem se mora nakazati v treh dneh od dneva, ko direktor STA pooblaščenim osebam Ukoma omogoči vpogled v zahtevano dokumentacijo in če bo do takrat podpisana pogodba o opravljanju javne službe.

Ljubljana.
Direktor Ukoma Uroš Urbanija.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Skupščina STA, ki je potekala danes, je potrdila predloge sklepov, ki jih je sprejela vlada kot edini ustanovitelj STA. Direktor agencije Bojan Veselinovič je, kot so sklenili, pooblaščenim osebam Ukoma dolžan takoj omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov ter jim omogočiti vpogled v vso dokumentacijo o finančnem poslovanju od 28. junija 2011.

Z namenom "zagotoviti celovito in nemoteno izvajanje javne službe" pa vlada direktorju Ukoma Urošu Urbaniji nalaga, da STA nakaže predujem v višini 845.000 evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe. Predujem se, glede na sklep, nakaže v treh dneh od dneva, ko v skladu z uredbo o opravljanju javne službe direktor STA omogoči vpogled v potrebno dokumentacijo ter če STA do takrat z direktorjem Ukoma podpiše pogodbo o opravljanju javne službe za leto 2021 in zagotovi javno dostopnost vsebin na spletnih straneh, ki ustrezajo storitvam javne službe iz zakona o STA.

Končno višino nadomestila za opravljanje javne službe za obdobje od 1. januarja 2021 ugotavlja Ukom v skladu z uredbo o izvajanju javne službe STA. Izpolnitev obveznosti omogočanja vpogleda v dokumentacijo je izpolnjena, ko imajo pooblaščene osebe Ukoma zagotovljen neoviran dostop do vseh podatkov o finančnem poslovanju družbe v zvezi z izvajanjem javne služb od 28. junija 2011 dalje, kar s pisnim obvestilom vladi potrdi Ukom.

Prav tako so sklenili Veselinoviču dati navodilo, da takoj, najkasneje pa v 48 urah po sprejemu tega sklepa, umakne tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe, ki se vodi na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ter pošlje elektronsko potrdilo o umaknjeni tožbi na Ukom.

Kot so po seji skupščine na vladi zapisali v sporočilu, ki so ga posredovali z Ukoma, je dolžnost in odgovornost vlade, da kot dober gospodar skrbi za racionalno porabo davkoplačevalskega denarja. Dolžnost in odgovornost agencije pa je, da davkoplačevalski denar čim bolj racionalno uporabi in svojega lastnika, torej vlado, o tem redno in celovito seznanja. "Ne pa kot ravna aktualno vodstvo agencije, ki denar zahteva, poročila o tem, kako je bil porabljen, pa ne bi posredovalo," so zapisali.

Ugotavljajo tudi, da STA možnosti zagotavljanja širokega dostopa javnosti do informacij, ki jih je omogočil razvoj digitalizacije v zadnjih 30 letih, ne izkorišča v polnem obsegu. Bistveni del njenih spletnih vsebin ostaja zaklenjen in proti plačilu namenjen le naročnikom. Na spletnih straneh STA je tako brez plačila možen le dostop do kratkih uvodov novic, zato večina javnosti svojo pravico do obveščenosti udejanja tako, da prebira spletne portale drugih medijskih ponudnikov, ki prek plačevanja tržnih storitev, ki jih ponuja STA, brezplačno zagotavljajo celotne povzetke novic, so zapisali.

Vlada je vezavo financiranja javne službe na opravljen obseg storitev javne službe, ki se izvajajo v skladu s poslovnim načrtom STA, sprejela zato, da se okrepi obseg opravljanja storitev javne službe STA, so pojasnili. "Če bi nadomestilo za opravljanje storitev javne službe vlada tako kot doslej zagotavljala vnaprej, bi se odpovedala edinemu mehanizmu, ki ji omogoča preverjanje, v kakšni meri je bil poslovni načrt STA dejansko uresničen, niti ne bi mogla STA spodbuditi k njegovemu večjemu uresničevanju," so nadeli.

Upajo, da bodo tudi poslovodni in nadzorni organi STA spoznali, da je temeljni namen poslanstva STA krepitev storitev javne službe, ne pa povečevanje opravljanja tržne dejavnosti. Vlada je podrobnosti takega načina financiranja, ki ga je zaradi odločitve Evropske komisije morala uskladiti tudi z zahtevami evropske zakonodaje, uredila v uredbi o opravljanju javne službe STA.

Odziv vodstva agencije, ki je vladno zahtevo po poročilu o porabi davkoplačevalskega denarja interpretiralo kot poseg vlade v uredniško politiko oz. kot poskus podrejanja agencije določeni politiki, je bil po oceni vlade neprofesionalen in neodgovoren do zaposlenih na STA. "Bil pa je tudi zavajajoč, kar najostreje obsojamo. Verodostojnost informacij in dostopnost do informacij sta ključna elementa za zagotavljanje pravice javnosti do obveščenosti. Za verodostojnost informacij, ki jih slovenski javnosti posreduje STA, je izključno odgovorno uredništvo agencije, saj se ne poslovodni oziroma nadzorni organi STA ne vlada ne smejo vpletati v uredniško politiko in vsebinsko zasnovo STA," so navedli.

Upajo tudi, da bo vodstvo STA v prihodnje sprejelo dejstvo, "da je dialog med neposredno vpletenimi bolj učinkovit od sodnih in medijskih pritiskov na reševanje finančnih razmerij med družbo in njeno ustanoviteljico".