Aktualno 14.6.2021 12:17

Nadzorniki STA s pozivom vladi k pregledu poslane dokumentacije in vzpostavitvi financiranja STA

Ljubljana, 14. junija - Predsednik nadzornega sveta STA Mladen Terčelj je v pismu, ki ga je naslovil na predsednika vlade Janeza Janšo, pozval vlado, naj čim prej pregleda poslano dokumentacijo o poslovanju STA, poda morebitne dodatne zahteve za podatke in vzpostavi financiranje javne službe STA ter posledično zagotovi delovanje STA kot gospodarske družbe.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Nazorni svet Slovenske tiskovne agencije (STA) se je na minuli seji tudi dogovoril, da direktor STA Bojan Veselinovič v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah skliče skupščino družbenika, na kateri bi opravili pregled dokumentacije.

Terčelj v imenu nadzornega sveta STA opozarja, da je v skladu z zakonom o STA edini ustanovitelj in družbenik STA Republika Slovenija, pravice družbenika pa izvaja vlada. Zakon tudi določa, da je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA.

Potem ko je vladni urad za komuniciranje (Ukom) jeseni lani od STA zahteval podatke o poslovanju STA, ki so po vsebini presegali izvajanje javne službe STA in so posegali v celotno poslovanje STA kot družbe - torej tudi v tržni del njenega delovanja - je vodstvo STA zaprosilo Ukom, naj predloži pooblastilo vlade, da je pooblaščen za izvajanje pravice družbenika. Vodstvo STA vse do danes omenjenega pooblastila ni prejelo, zaradi tega zahtevanih podatkov ni poslalo Ukomu.

Ob tem sicer STA ob mesečnih zahtevkih za izplačilo nadomestila za financiranje javne službe Ukomu redno pošilja ustaljene podatke o poslovanju STA, ki se nanašajo na izvajanje javne službe.

Ker Ukom za letošnje leto STA ni izplačal nobenih sredstev, je to ogrozilo poslovanje STA, opozarja nadzorni svet družbe. Vodstvo STA je zato, tudi po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki, aprila poslalo zahtevano dokumentacijo vladi kot zakonitemu izvajalcu pravice družbenika STA.

Vlada je dokumentacijo vrnila na naslov STA, a je ta ni želela sprejeti, zato jo je dostavna služba vrnila na naslov vlade. "Nastala situacija s poslano dokumentacijo se nadzornemu svetu STA zdi nenavadna in ne odraža volje vlade, da bi proučila poslano dokumentacijo, po potrebi zahtevala morebitne dodatne podatke in posledično čim prej vzpostavila redno financiranje javne službe STA," je zapisal Terčelj v imenu nadzornega sveta.

Prav tako nadzorni svet STA izraža začudenje nad to situacijo, saj so poslovni prostori Ukoma na istem naslovu oziroma zgradbi, kjer deluje tudi vlada.

Sicer pa je po zakonu o STA osnova za sklenitev letne pogodbe o financiranju javne službe STA sprejet letni načrt poslovanja STA, ki ga je nadzorni svet sprejel decembra lani in poslal vladi. Iz letnega načrta je razvidno, da pričakovano nadomestilo vlade za financiranje javne službe STA, ki izhaja iz izplačil v preteklosti in najave za letošnje leto, ne pokriva stroškov delovanja javne službe STA. Izgubo na javni službi STA pokriva s presežkom pri tržnem delu poslovanja.

Na tovrstno dolgoletno stanje so nadzorniki opozarjali vlado in DZ ob vsakokratnem sprejemu letnega načrta in letnega poročila in ob tem pozival vlado, naj zagotovi primerno nadomestilo, ki bi omogočalo pozitivno poslovanje javne službe STA.

Če vlada oz. Ukom menita, da je letno nadomestilo za izvajanje javne službe STA neustrezno, bi se lahko do razjasnitve nastale situacije odločila za akontacijo mesečnega nadomestila za financiranje javne službe STA, ne pa da je v celoti ustavila izplačilo nadomestila in s tem ogrozila celotno delovanje STA kot gospodarske družbe, meni Terčelj.

Po njegovem mnenju je popolna zaustavitev financiranja javne službe še posebej nerazumljiva tik pred pričetkom predsedovanja Slovenije svetu EU, ko se pričakuje večji obseg delovanja STA, da bodo pripravljene vsebine ustrezno spremljane ter posredovane slovenski, evropski in svetovni javnosti.