Aktualno 10.6.2021 17:53

Vlada potrdila uredbo o opravljanju javne službe STA

Ljubljana, 10. junija - Vlada je danes izdala uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA), ki podrobneje ureja opravljanje javne službe STA in njeno financiranje, opredeljuje vrste in obseg storitev javne službe, določitev nadomestila za opravljanje javne službe ter sklenitev letne pogodbe. Vlada za izvajanje uredbe pooblašča Ukom.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Uredba opredeljuje vrste in obseg storitev javne službe, določitev nadomestila za opravljanje javne službe, sklenitev letne pogodbe o opravljanju javne službe, izvedbo nadzora nad prekomernimi nadomestili, obveznost hrambe podatkov in poročanja o državnih pomočeh in prehodno ureditev za leto 2021, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Podrobnosti iz sporočila niso razvidne, glede na predlog, ki ga je pridobila STA, pa uredba določa, da mora STA v okviru javne službe objavljati povzetke novic v slovenskem jeziku, tako da so ti jasno ločeni od celotnih novic, ki jih agencija prodaja medijskim in drugim naročnikom, in brezplačno dostopni vsem pod enakimi pogoji. Enako velja za prevode povzetkov novic v angleškem jeziku. V okvir javne službe spadajo tudi besedila radijskih novic, avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih ter v celoti vsebine o manjšinah, ki morajo biti objavljene v posebni rubriki.

Določa se tudi način določanja zneska za nadomestilo za opravljanje storitev javne službe tako, da se posamezno poslovno leto določi v višini neto stroškov, ki nastanejo pri opravljanju storitev javne službe STA. Neto stroški se izračunajo kot razlika med celotnimi stroški, potrebnimi za opravljanje javne službe, in prihodki, ki so jih ustvarile storitve javne službe, ter presežki iz tržne dejavnosti STA.

Ob tem se med prihodke javne službe vključijo tudi dotacije ali druga namenska sredstva, ki jih STA pridobi neposredno ali posredno za financiranje razvoja svojega poslovanja iz državnih, lokalnih ali drugih javnih virov.

Letno pogodbo o opravljanju javne službe skleneta STA in vlada, pri čemer je za pripravo, podpis in izvajanje pogodbe pooblaščen direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Iz besedila, ki ga je pridobila STA pred obravnavo na vladi, izhaja, da če pogodba za letos o opravljanju javne službe STA ni sklenjena, se storitve javne službe plačujejo v skladu s sedmim protikoronskim zakonom, zakonom o STA in to uredbo. Ocenjene finančne posledice uredbe, navedene v osnutku, sicer znašajo dva milijona evrov.

Uredba o opravljanju javne službe STA se dotika tudi tržne dejavnosti agencije. Med drugim določa, da lahko STA izvaja le takšne tržne storitve, ki niso v konfliktu interesov s splošno sprejetimi strokovnimi standardi za uresničevanje načel resničnosti, točnosti, objektivnosti, neodvisnosti, nepristranskosti in javne odgovornosti pri opravljanju storitev javne službe STA, še izhaja iz predloga, ki je bil v obravnavi na vladi.

V pogodbi o opravljanju javne službe pa se skladno z uredbo podrobneje uredi mesečno spremljanje opravljanja obsega storitev javne službe in obsega storitev tržne dejavnosti.

Ne glede na to, da zakon o STA določa nadzorni svet za nadzornika poslovanja družbe, iz predloga, ki je bil v obravnavi na vladi, izhaja, da STA na tri mesece poroča Ukomu o izvajanju poslovnega načrta STA. Ukom vsako leto izvede redna preverjanja ali poskrbi za izvedbo teh preverjanj, da STA ne prejema nadomestila za opravljanje javne službe, višjega od neto stroškov.

Pri izvajanju nadzora nad prekomernimi nadomestili pa je STA dolžna pooblaščenim osebam na Ukomu omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov, ki so potrebni za izvedbo tega nadzora, še izhaja iz predloga, ki je bil v obravnavi na vladi.

Ukom naj bi v skladu z uredbo v roku 30 dni po uveljavitvi uredbe na prostem trgu preveril strošek za vsako posamezno storitev, ki jih v okviru javne službe opravlja STA. Nato pa bo preverjal stroške za vsako storitev, ki jo STA opravlja v okviru javne službe, vsako leto do 1. decembra, še izhaja iz predloga, ki je bil v obravnavi na vladi.

STA sicer že 161 dni opravlja javno službo brez zakonsko določenega plačila zanjo.