Aktualno 3.5.2021 12:40

Svetina: Neodvisni mediji in javni servisi so temelj demokratične družbe, zato ne smejo biti talci vsakokratnih zmagovalcev volitev

Ljubljana, 3. maja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev izpostavlja, da so temeljna sestavina demokratične družbe tudi svobodni, pluralni in neodvisni mediji. "Neodvisni mediji in javni servisi so temelj demokratične družbe, zato ne smejo biti talci v rokah vsakokratnih zmagovalcev volitev," je poudaril.

Ribnica.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina.
Foto: Bor Slana/STA
Arhiv STA

Svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja zagotavlja slovenska ustava v 39. členu. Varuh ob tej priložnosti opozarja, da je Slovenija tako po ustavi kot zakonih z namenom uresničevanja svobode izražanja zavezana zagotavljati pluralnost in demokratičnost medijev ter proračunska sredstva zanje z namenom uresničevanja javnega interesa v njih.

"Eden od perečih problemov na področju medijev je še vedno prekarizacija novinarskega poklica. Nujno je oblikovanje trajnejših in varnejših oblik zaposlovanja novinarjev, ustrezno plačilo za delo in socialno varnost," poudarja varuh in opozarja, da so mediji pomemben steber demokratične družbe. "Novinarji so pri svojem delu zavezani pravilom in etiki novinarskega poklica. V kritičnem sledenju nepravilnostim v družbi, kar je njihovo poslanstvo in dolžnost, nemalokrat dregnejo v občutljive teme in so zato lahko podvrženi različnim pritiskom, ki jih obsojam. Skrb za novinarke in novinarje je tudi skrb za pravico do svobode izražanja," izpostavlja varuh.

Svoboda medijev predstavlja enega ključnih pogojev učinkovitega demokratičnega procesa, je odločilo tudi že ustavno sodišče. "Iz tega izhaja zahteva, da se država vzdrži nedopustnih posegov - vplivov na programske vsebine ter dolžnost zakonodajalca, da zagotovi programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev. To še posebej velja za javne medije, ki jih ustanovi država," opozarja Svetina.

Varuh zato kot nedopustne ocenjuje zaplete pri financiranju Slovenske tiskovne agencije (STA). "Obstoj samostojne in neodvisne tiskovne agencije je za slovenski medijski prostor nujen. Kakovostni rezultati so odvisni od njenega nemotenega dela, ki je pogojeno z ustreznimi politikami v družbi, rednim financiranjem dela zaposlenih in odsotnostjo pritiskov. Vlado pozivam, da postopke financiranja izvede brez odlašanja, skladno z zakonodajo in po obstoječih merilih. Če ocenjuje, da gre za pomanjkljivosti v dosedanji ureditvi, naj jih odpravi na ustrezen način," je kritičen Svetina.

Svetovani dan medijev nudi razmislek o vprašanjih svobode tiska in poklicne etike. Če kdaj, je v času poplave informacij še posebej pomembno, da so informacije po mnenju varuha preverjene, verodostojne in resnične. Mediji v Sloveniji imajo neprecenljivo vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika in krepitvi etike javne besede, je sklenil varuh.