Aktualno 31.3.2021 11:31

Izjava predsednika NS STA Mladena Terčelja po nujni seji NS

Ljubljana, 31. marca - Izjava predsednika Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (NS STA) Mladena Terčelja po 3. nujni seji NS STA o sprejetih sklepih in dogovoru na seji.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Nadzorni svet ugotavlja, da STA nepretrgoma in v neokrnjenem obsegu opravlja javno službo obveščanja slovenske in tuje javnosti po zakonu o STA. S tem agencjia v polnosti opravlja vlogo neodvisne medijske hiše s pripravo ažurnih, točnih in nemnenjskih informacij, ki ji je bila dodeljena že ob njeni ustanovitvi leta 1991 skupaj z nastankom samostojne države.

Leto 2021 je z vidika STA in države Republike Slovenije izjemno pomembno leto, saj ne le da obe obeležujeta svojo 30. obletnico, ampak so pred nami tudi dogodki kot npr. predsedovanje Svetu EU in mednarodni športni dogodki s slovensko udeležbo, ki si jih brez poročanja STA ne moremo predstavljati. Po sedanji oceni bo podjetje insolventno in nezmožno plačevanja svojih obveznosti že nekaj tednov pred 30-letnico agencije.

NS STA je po vnovični zaustavitvi financiranja javne službe obravnaval informacijo vodstva družbe o finančnem položaju STA in o možnih okoliščinah nastanka insolventnosti družbe in predlogih ukrepov za rešitev tega problema. Nobeden od predlaganih ukrepov žal ne more nadomestiti izpada plačila za javno službo, ki ga agenciji odreka vlada. Skrajni ukrep v obliki odpuščanja zaposlenih bi pomenil nezmožnost opravljanja javne službe v obsegu, kot ga agenciji določa Zakon o STA. Hkrati pa bi to pomenilo tudi krnitev tržne dejavnosti, ki trenutno predstavlja edini finančni vir podjetja.

NS STA zato poziva Vlado, da nemudoma poplača zapadle obveznosti do STA in izvršuje svoje zakonske obveznosti za financiranje javne službe v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA za leto 2021. Po določilih PKP 7 je to zakonska obveznost ustanovitelja ne glede na to, ali je sklenjena pogodba o opravljanju javne službe v letu 2021. Vlada torej ne spoštuje lastnega zakona, sprejetega v parlamentu. Sam osebno sem tudi mnenja, da gre za pomembno ustavno vprašanje, ali lahko vlada ignorira zakon oziroma se postavi nad zakon, ki ga je sprejel Državni zbor.

Ne gre tudi prezreti dejstva, da je STA doslej poslovala zelo uspešno. Vlada kot zakoniti družbenik STA z neplačevanjem svojih obveznosti nosi veliko odgovornost za nastalo situacijo. Zaustavitev financiranja javne službe brez kakršnega koli dokazanega očitka je nesprejemljiva in v neskladju z načeli vladavine prava.

NS STA ob tem znova poudarja, da so vse želene listine in podatki vedno na voljo Vladi RS kot edinemu družbeniku STA. Zakon jasno določa, da je edini družbenik vlada, čemur so pritrdila tudi mnenja pravnih strokovnjakov. Po našem vedenju pa Ukom nima pooblastila vlade, s katerim bi bile nanj prenesene družbeniške pravice.

Ob tem opozarjam, da je zaradi nespoštovanja zakona in neizvršitve plačila ogrožena eksistenca 90 zaposlenih in njihovih družin, s katerimi kot predsednik NS delim razočaranje in veliko zaskrbljenost.

- Mladen Terčelj, predsednik NS STA