Aktualno 24.3.2021 17:35

Tožilstvo zavrglo ovadbi Urbanije in Veselinoviča glede financiranja STA

Ljubljana, 24. marca - Okrožno državno tožilstvo je zavrglo ovadbo, ki jo je Sindikat novinarjev Slovenije vložil zoper direktorja Ukoma Uroša Urbanijo zaradi ustavitve financiranja STA. Zavrglo je tudi ovadbo zoper vodstvo STA na čelu z Bojanom Veselinovičem in nekdanjo direktorico Ukoma Kristino Plavšak Krajnc glede podpisa pogodbe o opravljanju javne službe.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA).
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je namreč novembra začasno zaustavil financiranje javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA). Sindikat je zato sredi decembra naznanil kaznivo dejanje zoper direktorja Ukoma Urbanijo. Kot so navedli v sindikatu, utemeljeno domnevajo, da je zlorabil uradni položaj in prekoračil pooblastila ter da z nevestnim delom povzroča škodo opravljanju javne službe STA.

Urbanija je isti dan na seji odbora DZ za kulturo sporočil, da je Ukom vložil naznanilo kaznivega dejanja zoper direktorja STA Bojana Veselinoviča, prejšnjo direktorico Ukoma Kristino Plavšak Krajnc in nadzornike STA. Iz Ukoma so dodatno pojasnili, da so vložili ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper Plavšak Krajnčevo, ter zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev zoper direktorja STA Veselinoviča ter predsednika nadzornega sveta družbe Mladena Terčelja, namestnika predsednika Aleksandra Igličarja in dva člana Jureta Brankoviča in Jerneja Šmajdka.

Tožilstvo je obe ovadbi zavrglo. Kot je navedlo v sklepu o zavrženju ovadbe, ki jo je vložil sindikat novinarjev, ni podan utemeljen sum, da je Urbanija storil naznanjeni kaznivi dejanji. "Glede na vsebini obeh kazenskih ovadb in njunih prilog je jasno, da je srž spora med STA in Ukomom rezultat različnih interpretacij pravne ureditve konkretnega področja in njunih medsebojnih razmerij, kar pomeni, da ni podan utemeljen sum, da bi ovadeni s svojim ravnanjem izvrševal očitani kaznivi dejanji," je v sklepu zapisala tožilka Špela Brezigar. Po njenih navedbah gre v konkretnem primeru očitno za nesoglasja vpletenih, razčiščevanju katerih pa ni namenjen kazenski postopek.

Sindikat novinarjev Slovenije je v odzivu izpostavil, da ostaja dejstvo, da mora vlada zagotoviti nemoteno delovanje in financiranje STA v skladu z zakonom o STA. Ne glede na to, ali je s STA sklenila pogodbo, pa mora iz proračuna države za leto 2021 za opravljanje javne službe zagotoviti sredstva v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA za leto 2021, so poudarili.

Ukom medtem pozdravlja navedbe tožilke, da STA pridobiva sredstva iz sredstev državnega proračuna na podlagi letne pogodbe med ustanoviteljem in STA, v nadaljevanju pa tudi, da "zgolj odsotnost (izrecnega pooblastila) za sklenitev takšne pogodbe z vidika kazenskega prava ni relevantna".

Skladno s takšno dikcijo tožilstva urad pričakuje, da bo direktor STA Veselinovič nemudoma izročil uradu celotno zahtevano dokumentacijo. Tako iz zgoraj navedenega kot iz podpisane pogodbe namreč jasno izhaja, da je urad "predstavnik ustanovitelja", za kar pa ne potrebuje izrecnega pooblastila, so zapisali na uradu.

STA pa po besedah njenega direktorja Veselinoviča pozdravlja dejstvo, da je okrožna državna tožilka zavrgla kazensko ovadbo zoper vodilne v agenciji in nekdanjo direktorico Ukoma. Zavrženje je bilo po njegovih navedbah pričakovano, saj je bilo jasno, da STA nikoli ni ravnala nezakonito. "To je oziroma bi moral vedeti tudi Ukom, zato je očitno, da je bila kazenska ovadba vložena kot še eden v vrsti pritiskov na STA kot samostojno institucijo," je poudaril.

Ob tem je po njegovem mnenju zaskrbljujoče, da gre pri vsem skupaj za "manipulativni poskus, da bi bila odločitev tožilstva o zavrženju ovadbe prikazana kot pooblastilo, da Ukom vstopi v vlogo družbenika STA". Po zakonu o STA je to vlada in ne Ukom, je izpostavil. Vse listine in podatki so vladi vedno na voljo, a jih ni nikoli zahtevala na podlagi zakona o gospodarskih družbah in skladno z zakonom o STA, je zagotovil.

V januarju je sicer Ukom poplačal zapadle obveznosti po pogodbi o opravljanju javne službe za leto 2020. Ker pa pogodba za leto 2021 ni sklenjena, je Ukom zavrnil plačilo za januar. Podlago za plačilo izvajanja javne službe STA poleg zakona o STA daje tudi sedmi protikoronski zakon, ki je bil sprejet konec lanskega leta. Ta sicer določa, da se STA ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo, iz državnega proračuna države za 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA.

STA čaka na plačilo že 25 dni.