Aktualno 13.1.2021 10:23

Evropska komisija v odgovoru STA: Slovenske oblasti pristojne za dodelitev pomoči brez odobritve komisije

Bruselj, 13. januarja - Slovenske oblasti so same pristojne za preverjanje pravil in izvrševanje državne pomoči Slovenski tiskovni agenciji brez odobritve Evropske komisije, kar počnejo že skoraj deset let, sta v odgovoru na pismo STA glede financiranja v torek poudarili evropski komisarki za konkurenco Margrethe Vestager ter za vrednote in preglednost Vera Jourova.

Belgija, Bruselj.
Evropska komisija je predstavila prvo strategijo za enakost skupnosti LGBTIQ v EU za obdobje 2020-2025. V njej predlaga razširitev seznama kaznivih dejanj EU tudi na homofobni sovražni govor in homofobna kazniva dejanja iz sovraštva ter pripravo zakonodaje o vzajemnem priznavanju starševstva v čezmejnih primerih.
Podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova.
Foto: Thierry Monasse/STA

Belgija, Bruselj.
Novinarska konferenca, na kateri sta spregovorila evropska komisarka, pristojna za konkurenco, Margrethe Vestager in evropski komisar za enotni trg Theirry Breton.
Foto: Thierry Monasse/STA

Dodatna presoja komisije v skladu z odločitvijo komisije iz leta 2011 o nadomestilih za javni servis tistim, ki izvajajo storitve splošnega gospodarskega interesa, ni potrebna, če letni znesek pomoči ne presega 15 milijonov evrov, še piše v pismu predstavnikom STA, pod katerim sta podpisani komisarki. "V luči nujnosti financiranja tako slovenske oblasti lahko odobrijo pomoč brez vnaprejšnjega obveščanja komisije," je zapisano.

"Službe generalnega direktorata komisije za konkurenčnost so slovenske oblasti že opozorile na to dejstvo," sta še poudarili Vestagerjeva, ki je tudi izvršna podpredsednica Evropske komisije in Jourova, ki je tudi podpredsednica komisije.

Višina sredstev, ki jih STA letno dobi od države za opravljanje javne službe obveščanja na podlagi zakona o STA, znaša približno dva milijona evrov. Skupni prihodki agencije znašajo nekaj več kot štiri milijone evrov, pri čemer STA razliko ustvari s tržno dejavnostjo.

Vestagerjeva in Jourova sta v odgovoru agenciji izpostavili, da gre pri dogajanju glede financiranja STA po njunem mnenju za izjemno pomembno zadevo. Dodali sta, da je za demokracijo ter skupne evropske vrednote ključno, da lahko mediji kjerkoli v EU delujejo svobodno in neodvisno, saj je to bistvo medijskega pluralizma. Zapisali sta še, da imajo javni mediji v EU posebno vlogo in da bi se morale države članice vzdržati poskusov pritiska nanje.

"Komisija se tudi zaveda in podpira pomembno vlogo neodvisnih tiskovnih agencij za medijsko okolje," sta izpostavili Vestagerjeva in Jourova. "Iz tega razloga lahko države članice, če želijo, v skladu s pravili EU o državnih pomočeh podpirajo tiskovne agencije kot subjekte, ki izvajajo službo splošnega gospodarskega interesa," sta pojasnili.

"Naj spomniva, da je Slovenija vseskozi financirala STA, ne da bi zaprosila komisijo za odobritev državne pomoči," še piše v pismu predstavnikom STA. V njem sta komisarki pojasnili, da državam to omogoča odločitev komisije iz leta 2011 o storitvah splošnega gospodarskega interesa.

Spomnili sta še, da sta svoboda in pluralizem medijev zapisana tudi v Evropski listini o temeljnih pravicah. Poudarili sta, da je ob pandemiji covida-19 komisija pozvala države članice, naj posebno pozornost namenijo podpori medijev na način, ki spoštuje in spodbuja neodvisnost, svobodo in pluralizem medijev.

"Razmere v Sloveniji in drugih članicah unije bova še naprej pozorno spremljali," sta še napovedali Vestagerjeva in Jourova.

Evropska komisija je po neuradnih informacijah že odgovorila tudi slovenskim oblastem in jih pozvala k umiku notifikacije v povezavi s financiranjem STA.

Predstavniki vseh organov zaposlenih in urednikov so v ponedeljek na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, komisarje Jourovo, Vestagerjevo in Janeza Lenarčiča ter v. d. vodje predstavništva Evropske komisije Natašo Goršek Mencin naslovili pismo, v katerem jih seznanjajo z ravnanjem slovenske vlade glede financiranja agencije ter jih prosijo, naj pristojna telesa Evropske komisije čim prej odgovorijo na vprašanje slovenske vlade, ali je financiranje javnega servisa STA državna pomoč ali ne.

Prosijo tudi za jasno stališče komisije, da tako ravnanje vlade pomeni teptanje svobode medijev, vladavine prava in demokracije. "S hitrim odgovorom lahko vladi pošljete jasno sporočilo, da njeno ravnanje ni skladno s temi temeljnimi načeli Evropske unije," so še zapisali predstavniki agencije.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober in november lani, prav tako je za ta dva meseca zavrnil plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije. Prav tako ni pristopil k sklenitvi pogodbe za financiranje javne službe za letos.

Zato je parlament konec decembra lani na predlog stranke SMC sprejel dopolnilo k sedmemu protikoronskemu paketu, ki določa, da se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA za opravljanje javne službe in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta.

Ukom je nato prejšnji teden opozoril, da je financiranje STA s sedmim protikoronskim svežnjem postalo neposredna zakonska obveznost, s tem pa odprlo vprašanje, ali je to skladno s pravili EU o konkurenci, zlasti s pravili o podeljevanju državnih pomoči. Zagotovili so, da bo zakonsko določen znesek STA nakazan takoj, ko bo Evropska komisija dala pozitivno mnenje.

Povezava na pismo v izvorni obliki