Aktualno 20.6.2016 5:00

Pred 25 leti STA objavila prvo novico

Ljubljana, 20. junija - Slovenska tiskovna agencija (STA) je na današnji dan pred 25 leti objavila prvo novico. Po četrt stoletja opravljanja javne službe zagotavljanja informacij o dogajanju v državi in po svetu za potrebe domače in tuje javnosti se je v arhivu STA nabralo več kot 2,2 milijona novic ter okoli 600.000 fotografij in 80.000 tonskih posnetkov.

Ljubljana.
Slovenska tiskovna agencija (STA) je na današnji dan pred 25 leti objavila prvo novico.
Foto: STA

S prvo novico je STA javnost v Sloveniji in zunaj njenih meja obvestila, da je namen agencije "sprotno in hitro informiranje tujih medijev in drugih institucij v tujini o dogajanjih v Sloveniji in istočasno razvoj pretoka informacij za potrebe slovenskih medijev". Novico je bilo mogoče brati tudi kot napoved informacijske samostojnosti nove države.

Projekt ustanovitve nacionalne tiskovne agencije je bil nasploh tesno povezan s sklepnimi dejanji nastajanja samostojne Slovenije. Do podpisa pogodbe o ustanovitvi STA med tedanjim izvršnim svetom slovenske skupščine in družbo INI je prišlo 24. maja 1991. Deset dni kasneje, 3. junija, pa je bila agencija tudi vpisana v sodni register.

V povprečju STA na dan pripravi več kot 350 novic v slovenskem in angleškem jeziku. Poleg klasičnih novic ponuja vrsto dodatnih vsebin, kot so ozadja, poglobljeni tematski prispevki, kronologije, tabele, infografike, seznami in še kaj. Njen angleški servis je vodilni in najbolj izčrpen vir novic o Sloveniji v angleškem jeziku.

Fotografski servis - zaživel je leta 2006 - poleg lastnih fotografij ponuja tudi gradivo partnerskih agencij. Od leta 2009 ponudbo STA bogati še radijski servis, prilagojen potrebam radijskih postaj. Med naročniki STA so predvsem mediji, gospodarske in finančne družbe, državne in druge institucije. Poleg zakonskih obveznosti zagotavljanja javne informacijske službe agencija izvaja tudi tržne dejavnosti.

Za izpolnjevanje nalog STA, ki jih določa zakon iz leta 2011, zdaj skrbi več kot 80 novinarjev in drugih sodelavcev, tako v ljubljanski "centrali" kot na dopisništvih po Sloveniji in svetu. Sprva je agencija delovala kot enoten desk, kasneje pa se je izoblikovalo več specializiranih uredništev.

Prav sprejetje zakona o STA je po besedah direktorja agencije Bojana Veselinoviča pomenilo pomembno stopnico v neodvisnosti agencije, avtonomije novinarskega dela in financiranja dejavnosti: "Ob široki ponudbi naših tržnih storitev bomo zato tudi v prihodnje storili vse za naše temeljno poslanstvo: ažurno, točno in mnenjsko nevtralno poročanje."

Ob obletnici ustanovitve se STA lahko pohvali z novimi lastnimi prostori na Tivolski cesti 48 v Ljubljani. Vse do selitve februarja letos je domovala v najemniških prostorih - najprej v Cankarjevi ulici, od maja 2002 pa na Tivolski cesti 50.